ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ทีมเอ็มเอ็มเค โปรเฟชชั่นแนล ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความหลากหลาย ครบถ้วน เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มลูกค้าธุรกิจประเภทโรงแรม ที่พัก กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจรับทำความสะอาด เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ

hospitalities food-service cleaning-service
laundry commercial-facilities_0 manufacturing
healthcare transportation carcare