about-us_1

เกี่ยวกับเรา

เอ็มเอ็มเค โปรเฟชชั่นแนล เป็นหนึ่งในทีมของบริษัทเอ็มเอ็มเค อินเตอร์เทรด ผู้จัดจำหน่ายและทำการตลาดสินค้าอุปโภคทั้งในและต่างประเทศ  รับผิดชอบกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ใช้ระดับโปรเฟชชั่นแนล  โดยมีหน้าที่พัฒนา คัดเลือก ควบคุมผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่ายและทำการตลาด สำหรับผู้ใช้ในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม  ตั้งแต่ ธุรกิจที่พักอาศัย ธุรกิจอาหาร ธุรกิจรับจ้างทำความสะอาด โรงงานอุตสาหกรรม  ธุรกิจคาร์แคร์ อาคารสำนักงานต่างๆ ตลอดจน ฟิตเนตและสปอร์ตคลับ  โดยขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าตรงรายใหญ่ทั่วประเทศ  ตลอดจนดูแลตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าตรงของบริษัทฯ ให้ได้รับการบริการที่ดีและขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการผลิต
เอ็มเอ็มเค โปรเฟชชั่นแนล  มี บริษัทอุตสาหกรรม มิตรมงคล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าอุปโภคให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากว่า 34 ปี  ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลมาตั้งแต่ปี2000  (ISO และ GMP ทั้งในด้าน household และ cosmetics) เป็นฐานในการผลิตสินค้าให้กับบริษัท
ไม่เพียงแต่กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังพรั่งพร้อมไปด้วย ทีมวิจัยและพัฒนาที่นำทีมโดยด็อกเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, ที่ปรึกษาทีมวิศวกร ทีมผลิต และทีมการตลาดจากบริษัทระดับสากล เพื่อร่วมกันคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดีที่สุด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้เกิดความมั่นใจสูงสุดว่าท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอด ภัยสู่ผู้ใช้  เราให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตโดยเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  และบรรจุภัณฑ์จากบริษัทที่ได้มาตรฐาน ได้รับความเชื่อถือในระดับประเทศหรือระดับสากลเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนสินค้า เพื่อให้เราและตัวแทนจำหน่ายเกิดความมั่นใจว่า  เราได้ส่งมอบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยกับผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทุกผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่าย นอกจากจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ กลุ่มอาสาสมัครทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หลายครั้งจนกว่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแล้ว  ในการผลิต บริษัทจะมีการเก็บตัวอย่างสินค้าทุก lotของการผลิตเป็นเวลา 2 ปีเพื่อคอยตรวจเช็คคุณภาพอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มฆ่าเชื้อโรค นอกจากจะทดสอบในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อวัดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคแล้วทางบริษัทจะส่งออกทดสอบยังสถาบันที่ได้รับการยอมรับภายนอกเพิ่มเติม อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น นอกจากนี้ ก่อนวางจำหน่ายสู่ผู้ใช้   ผลิตภัณฑ์จะได้รับการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.), จากกรมปศุสัตว์ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอาหารอีกด้วย